Polityka prywatności

Administrator danych pozyskiwanych w serwisie Sklepdruku.pl
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania poufności pozyskanych danych osobowych i ich bezpieczeństwa. Administratorem danych jest: Adver Media Łukasz Kwiecień, ul. Miła 9, 26-600 Radom. Pracownicy naszej firmy zostali przeszkoleni w zakresie przetwarzania i ochrony uzyskanych danych osobowych.

Cele przetwarzania danych
W witrynie Sklepdruku.pl zbieramy następujące dane osobowe:
– imię i nazwisko – podczas składania zamówienia, niezbędne do składania zamówień oraz kontaktu;
– adres zamieszkania lub adres firmy – do wysyłki zamówionego towaru;
– nr telefonu – dane służące do kontaktu w sprawie realizacji zleceń;
– adres email – poprzez email wysyłane jest potwierdzenie zamówienia oraz ewentualny kontakt;
– adres IP oraz inne informacje zawarte w logach systemowych – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie;
– cookies – witryna wykorzystuje pliki cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb i umożliwienia dokonania zleceń.

Adresy IP oraz informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych, a także mogą być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Można zgodzić się na to, aby wskazane powyżej dane zostały zapamiętane i mogły być bez powtórnego wpisywania używane przy następnych odwiedzinach na stronach Serwisu internetowego. Udzielona przez Użytkownika serwisu zgoda może być w każdym czasie cofnięta poprzez przesłanie e-mail na adres sklep@sklepdruku.pl  lub listem poleconym na adres: Adver Media Łukasz Kwiecień, ul. Miła 9, 26-600 Radom. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

Jeśli Użytkownik wyraził na to zgodę, podany adres e­-mail będzie wykorzystywany w celach marke­tingowych serwisu Sklepdruku.pl. Udzielona przez Użytkownika serwisu zgoda może być w każdym czasie cofnięta w sposób opisany w poprzednim akapicie.

 

Dane niezbędne w procesie zakupu
Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:
– dokonując zakupu w serwisie Sklepdruku.pl należy podać dane służące do zidentyfikowania Kupującego;
– rejestracja w bazie Klientów jest dobrowolna, dane przechowywane są w bazie, aby umożliwić i ułatwić zakupy w serwisie Sklepdruku.pl.
Danych nie udostępniamy osobom trzecim. Każdy Użytkownik serwisu Sklepdruku.pl ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Każdy Użytkownik serwisu ma prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu.

Udostępnianie danych w celu realizacji zamówienia
Wybrane dane przekazujemy do współpracujących z serwisem Sklepdruku.pl operatorów systemów płatności oraz firm kurierskich i spedycyjnych, które realizują płatności za zakupione w witrynie towary oraz dostarczają je do Kupujących. W takich przypadkach ilość przekazywanych współpracującym z serwisem Sklepdruku.pl firmom danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Wszystkie firmy współpracujące z serwisem Sklepdruku.pl, które uzyskują dostęp do przekazanych przez Użytkowników serwisu danych, zobowiązały się do ochrony danych osobowych w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa oraz do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie przetwarzania i ochrony uzyskanych danych osobowych. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym orga­nom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Nie przechowujemy danych poufnych, takich jak numery kart kredytowych czy dane dostępu do konta bankowego.

Aktualizacja danych osobowych
Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO), a także innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych Użytkownik serwisu Sklepdruku.pl ma prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych w każdym czasie. W tym celu należy skorzystać z właściwych zakładek w serwisu internetowego, przesłać e-mail na adres sklep@sklepdruku.pl lub list polecony na adres: Adver Media Łukasz Kwiecień, ul. Miła 9, 26-600 Radom.